onokologen.jpg
Onkologihuset på Länssjukhuset i Kalmar, Projekt Partnering, Region Kalmar

Ny sjukhusbyggnad behöver genomtänkt ventilation

Nu påbörjas ny- och ombyggnationen av det nya onkologihuset på Länssjukhuset i Kalmar som ska stå klar 2026. Här har Avent fått ventilationsentreprenaden med ett värde på cirka 13,5 miljoner. Arbetet innebär en utmaning ventilationsmässigt där bland annat rum med mycket kraftiga väggkonstruktioner av järnmalmsbetong för strålbehandling ska ventileras.

Tillsammans med övriga entreprenörer, beställare och byggherre genomförs projektet i partnering. Beställare är Region Kalmar och generalentreprenör är ByggDialog AB. Syftet med projektet är att ge Länssjukhuset i Kalmar möjlighet att kunna bedriva en modern högteknologisk vård under en tid då cancerpatienterna ökar och cancervården befinner sig i en stark utvecklingsfas.

– "Från Avents sida ser vi med stor tillförsikt på detta projekt som vi är glada över att få vara en del av, säger Jonas Mäki, avdelningschef Projekt. Denna viktiga framtidssatsning gynnar samtliga medborgare i regionen."

Region Kalmar investerar för att bidra till en ökad vårdtillgänglighet och en nybyggnation av hus 38 ska möjliggöra tillskapande av lokaler för en ännu bättre och säkrare onkologisk verksamhet som också bidrar till en god arbetsmiljö för medarbetarna.

– "Ventilationen i en sjukhusbyggnad behöver vara väl genomtänkt för både medarbetare, patienter och utrustning. Ventilationen är även energimässigt bra utformad, detta sker genom en behovsstyrd ventilation, fortsätter Jonas."

Det blir ett teknikintensivt hus med speciella utmaningar montagemässigt och logistiskt. Där är Avent en pålitlig partner och vi är glada och tacksamma för förtroendet, avslutar Jonas Mäki.

Arkitektbild: FOJAB