Vår miljöpolicy

Avents grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är

  • Att använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.
  • Att sträva efter att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.
  • Att uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som företaget berörs av.
  • Att genom vårt eget agerande även kunna påverka våra kunder och leverantörer att sätta miljön i främsta rummet, för människors välbefinnande.
  • Att eftersträva effektiv resursanvändning genom att erbjuda kunden en energieffektiv installation
  • Att våra leverantörer och entreprenörer ska känna till Avents miljöpolicy väl och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.