Om oss

Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såväl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, regioner, kommun, fastighetsägare, villaägare, restauranger, butiker, hotell och industrier.

Vi upprättar även energibalansberäkningar för att beräkna att byggnader uppfyller rådande krav i BBR. (Boverkets byggregler)

 

Företagshistorik

Avent Drift och Innemiljö AB startade juni 1998 som ett enskilt bolag, men ombildades efter ett halvår till aktiebolag. Under 2005 förvärvades Brosab, och namnbyte gjordes till Avent installation AB. 2012 startades Avent Kyl och Comfort AB som arbetar med service och installation av kyla och värmepumpar. 2015 såldes Avent Drift & Innemiljö Nord AB. April 2020 såldes Avent Drift & Innemiljö AB, Avent Installation AB samt Avent K AB till Instalco Nordic AB. För att effektivisera arbetet i bolagen så fusionerades de tre bolagen ihop. Vid årsskiftet 2021 finns numera alla delar i verksamheten under bolagsnamnet Avent Drift & Innemiljö AB.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för de anställda är konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.

Företaget är kvalitéts- och miljöcertifierade enligt FR2000.

 

Minnesfond för Magnus Klasson, Avent.

Avent skapade en minnesfond för en av våra medarbetare, Magnus Klasson som gick bort våren 2014. Magnus brann för yrket inom energi och VVs, därför vill vi hedra hans minne på detta sätt.

Fonden delas ut på Lars Kaggskolan till en elev som gjort goda insatser och utmärkt sig under året.

Avent vill på detta sätt motivera och inspirera elever inom vårt yrkesområde, för att bli medarbetare, kollegor eller kunder till Avent i framtiden.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco