Just nu! Vi söker kyltekniker/ventilationsmontörer Klicka Här för att läsa mer!

Om oss

 

Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såväl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommun, fastighetsägare, villaägare, restauranger, butiker, hotell och industrier.

 

Vi upprättar även energibalansberäkningar för att beräkna att byggnader uppfyller rådande krav i BBR. (Boverkets byggregler)

Företagshistorik

 

Avent Drift och Innemiljö AB startade juni 1998 som ett enskilt bolag, men ombildades efter ett halvår till aktiebolag. Under 2005 förvärvades Brosab, vilket är vårt installationsbolag och heter idag Avent installation AB. 2012 startades Avent Kyl och Comfort AB som arbetar med service och installation av kyla och värmepumpar. 2015 såldes Avent Drift & Innemiljö Nord AB. Samtliga bolag ingår i en koncern och ägs i majoritet av Avent Holding AB.

 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för de anställda är konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.

 

Företaget är kvalitéts- och miljöcertifierade enligt FR2000.

 

Minnesfond för Magnus Klasson, Avent.

 

Avent skapade en minnesfond för en av våra medarbetare, Magnus Klasson som gick bort våren 2014. Magnus brann för yrket inom energi och VVs, därför vill vi hedra hans minne på detta sätt.

Fonden delas ut på Lars Kaggskolan till en elev som gjort goda insatser och utmärkt sig under året.

Avent vill på detta sätt motivera och inspirera elever inom vårt yrkesområde, för att  bli medarbetare, kollegor eller kunder till Avent i framtiden.

 

Vår kvalitetspolicy

Avents grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är

 • 1Utföra energibesiktningar, energideklarationer samt årlig kylkontroll och OVK-besiktning på ett oberoende och opartiskt sätt.
 • 2Att våra produkter och tjänster som ska ständigt förbättras med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov, efter de lagar och övriga krav som gäller vår verksamhet.
 • 3Anläggningslösningar ska vara energibesparande för användaren och/eller ge användaren bästa möjliga inneklimat på långsikt samt öka människors välbefinnande.
 • 4Att våra tjänster och produkter ska efterfrågas pga. bra kvalité och kompetens. Detta ska skapa en lönsamhet både hos kunden och för oss, vilket leder till ett samarbete på längre sikt.
 • 5Att kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för företagets totala kvalitet. Denna kvalitet stödja utvecklingen av både företaget och dess anställda.

Vår miljöpolicy

Avents grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är

 • 1Att använda våra resurser effektivt, återvinna allt som går och minska spridningen av föroreningar.
 • 2Att sträva efter att samordna miljöarbetet med utgångspunkt i personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.
 • 3Att uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som företaget berörs av.
 • 4Att genom vårt eget agerande även kunna påverka våra kunder och leverantörer att sätta miljön i främsta rummet, för människors välbefinnande.
 • 5Att eftersträva effektiv resursanvändning genom att erbjuda kunden en energieffektiv installation
 • 6Att våra leverantörer och entreprenörer ska känna till Avents miljöpolicy väl och bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.