Privattjänster

Att man på våra arbetsplatser har ett sund inneklimat är för de flesta en självklarhet, men hur har du det hemma?

Avent utför service och installation av alla typer av villa ventilation. Vi hjälper till med reservdelar och filter till alla kända märken. Vi jobbar även med krypgrundsavfuktning, radonåtgärder och energideklaration.

Välkommen att kontakta oss

 

Bostadsventilation

Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system)

I ett FTX-system placeras friskluftsventilerna i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i bad, toalett och tvättstuga. I det här systemet tas värmen i den förbrukade ventilations-luften till vara, värme som annars skulle gå till spillo.

Den uppvärmda inomhusluften passerar en värmeväxlare och används till att värma upp den kalla inkommande uteluften. På detta sätt sparas energi samtidigt som man får ett bättre inomhusklimat. Det är alltså möjligt att kontrollera både luftkvaliteten och den luftmängd som tillförs bostaden. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort damm och pollen som finns i uteluften.

Frånluftssystem ( F-system)

F-system tar oftast in friskluft genom spaltventiler i fönsterkarmarna. Den förbrukade luften sugs ut från kök, badrum och övriga våtutrymmen. Dessa utsugspunkter knyts samman i ett kanalsystem och en frånluftsfläkt ser till att evakuera luften.

Nackdelen är att kall luft tas in obehandlad, vilket medför högre värmekostnader jämfört med ett FTX-system. Dessutom kan man få kallras vilket gör att man ofta stänger frisklufts-ventilerna, för att sedan aldrig mer öppna dem. Detta resulterar i att ventilationen upphör att fungera. Friskuften är inte heller filtrerad när den kommer in i bostaden.

 

Reservdelar

Olika märken och fabrikat

Hos oss hittar du filter och reservdelar till alla olika märken och fabrikat gällande bostadsventilation samt avfuktare. På lager har vi filter till de vanligaste aggregaten av typ Fläkt Woods och Flexit. Även filtermatta på löpmeter säljes. Övriga fabrikat plockas hem på beställning.

Vi är återförsäljare av Fläkt Woods bostadsventilation o deras sortimentet hittar ni på Fläkt Woods Webshop.

 

Värmepumpar

Vill du sänka dina uppvärmningskostnder upp till 60% redan idag? Avent levererar och servar allt från mark och bergvärme till luftvärmepumpar av olika fabrikat och storlekar. En värmepump är ett utmärkt hjälpmedel om du vill sänka dina elkostnader, skona miljön och minska el eller oljeberoendet. Ibland kan en värmepump vara billigare än fjärrvärme.

Vi levererar en helhetslösning som ger dig en energieffektiv fastighet genom modern värmepumpsteknik anpassad för just era behov. Avent har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar och levererar installationer och service på allt från enklare luft/luft-värmepumpar till mer komplexa luft/vattensystem för villavärmepumpar och till industriella applikationer.

 

Fukt

Avent åtgärdar problem med fukt både i bostaden, i grunden och på vinden. Ju tidigare man upptäcker ett problem och gör en åtgärd, desto mindre skada hinner uppstå och det blir en lägre kostnad för åtgärden.

Tagit bort din oljepanna?

Fukt på vinden efter bortriven oljepanna i samband med installation av ny värmekälla, är ofta ett ventilationsproblem. När murstocken kallnar försämras självdragsventilationen och varm och fuktig rumsluft kondenserar på kall vind.

 

Energi

Vi utför energideklaration/energianalys på din bostad för att förhindra onödigt energispill och kostnader

Oberoende energiexperter inventerar och skaffar sig ett helhetsperspektiv av Din fastighet. Detta innefattar Er ventilation, värme, kyla, belysning eller vad som nu kan finnas hos Er som förbrukar energi. Därefter analyseras informationen. Analysen presenteras i en lättöverskådlig grafisk form för Er, tillsammans med ett åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen kan omfatta specifika delar eller hela fastigheten. Åtgärdsförslagen leder till bättre ekonomi, miljövinster och en bättre innemiljö.

Arbetsledare privattjänster

Birger Karlsson

Birger Karlsson

Arbetsledare privatkunder

Eva Lill Webb

Eva-Lill Wallin

Servicekoordinator

OFFERTFÖRFRÅGAN/KONTAKT

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!