Våra tjänster

Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såväl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommun, fastighetsägare, villaägare, restauranger, butiker, hotell och industrier. Vi upprättar även energibalansberäkningar för att beräkna att byggnader uppfyller rådande krav i BBR. (Boverkets byggregler)

Service & Jour

Avent är proffs på injustering, driftsättning och service av ventilation och värmesystem. Med mångårig erfarenhet och kompetens gör vi Din vardag enklare.

Om Service & Jour

Kyl- och värmepumpar

Avent utför kylarbete så som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

Om Kyl- och värmepumpar

Entreprenad

Avent projekterar, konstruerar och installerar ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter, nyproduktioner såväl som ombyggnation. Vi förverkligar beställarens idéer om kostandseffektiva tekniska lösningar med ett långsiktigt tänkande på energ…

Om Entreprenad

Energi

Det har aldrig varit mer lönsamt att spara energi än idag. Med rätt inställning och bara genom att justera din befintliga anläggning brukar vi regelmässigt kunna spara 8-10% energi direkt.

Om Energi

Teknisk förvaltning

Vi utför total teknisk förvaltning av din fastighet . Vi tar hand om ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

Om Teknisk förvaltning

Privattjänster

Avent utför service och installation av alla typer av villa ventilation. Vi hjälper till med reservdelar och filter till alla kända märken. Vi jobbar även med krypgrundsavfuktning, radonåtgärder och energideklaration.

Om Privattjänster