Proffs på ventilation, kyla och inomhusmiljö

Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såväl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommun, fastighetsägare, restauranger, butiker, hotell och industrier. Vi upprättar även energibalansberäkningar för att beräkna att byggnader uppfyller rådande krav i BBR. (Boverkets byggregler) Då Avent arbetar över flera teknikområden som ventilation, kyla, värme, el, styr och regler blir våra leveranser kompletta och du som kund får en och samma kontakt.

Avent Kyl installerar kylmaskinerna i nya Linnéuniversitet!

Avent Kyl har fått förtroendet av Kalmar Energi att leverera kylmaskiner till Linnéuniversitetets kylcentral i Kalmar.  Vi kommer att installera 2 st AQS/Climaveneta Turbocoor aggregat på

Läs mer

Kontraktskrivning med Peab.

Äntligen är fas 2 i hamn gällande projektet Hus 36 det nya psykblocket i Kalmar, en nybyggnad av ca 25000 m2.

Läs mer

Avent Drift & Innemiljö har fått förtroendet av Emmaboda Kommun

Avent Drift & Innemiljö har fått förtroendet av Emmaboda Kommun att bygga om ventilationen på Mikaelsgården i Lindås.

Läs mer

Minnesfond för Magnus Klasson, Avent

Avent skapade en minnesfond för en av våra medarbetare, Magnus Klasson som gick bort våren 2014. Magnus brann för yrket inom energi och VVs och därför vill vi hedra hans minne på detta sätt. Fonden delas ut på Lars Kagg skolan till en elev som gjort

Läs mer

Avent installerar, injusterar, energioptimerar och underhåller värme, kyl- och luftbehandlingsanläggningar samt utför total teknisk förvaltning under ansvar och med hög kompetens till kunder inom offentlig och privat sektor.

Läs mer