Leveransinformation

Avent har två leveransadresser i Kalmar. Flottiljvägen 2 (gods- och besök) och Flottiljvägen 14 (endast gods) Det är viktigt att kolla på leverans/följesedel vart godset ska avlämnas. Det ska även finnas en märkning på godset. 
Det finns även en godsmottagning på Slöjdaregatan 3. 

I Nybro gäller gods- och besöksadress Herkulesgatan 10. 

Leveranser kan även ske direkt till tex byggen. Då ska det framgå ett telefonnummer på kontaktperson att ringa innan avlämning sker.

Alt ring vår växel.
Kalmar 0480-49 31 31
Nybro 0481-477 60