Vår kvalitetspolicy

Avents grundläggande värderingar, förhållningssätt och vision är

  1. Utföra energibesiktningar, energideklarationer samt årlig kylkontroll och OVK-besiktning på ett oberoende och opartiskt sätt.
  2. Att våra produkter och tjänster som ska ständigt förbättras med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov, efter de lagar och övriga krav som gäller vår verksamhet.
  3. Anläggningslösningar ska vara energibesparande för användaren och/eller ge användaren bästa möjliga inneklimat på långsikt samt öka människors välbefinnande.
  4. Att våra tjänster och produkter ska efterfrågas pga. bra kvalité och kompetens. Detta ska skapa en lönsamhet både hos kunden och för oss, vilket leder till ett samarbete på längre sikt.
  5. Att kreativitet, kompetens, delaktighet och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för företagets totala kvalitet. Denna kvalitet stödja utvecklingen av både företaget och dess anställda.