Smurfitkappa Webb
Samarbetet hos Smurfit Kappa, Styrning av ventilation och värme.

Smurfit Kappa

En av våra kunder som vi har ett mycket gott samarbete med är Smurfit Kappa i Nybro. Här jobbar vi med styrning av deras ventilation och värme.

Frågan som skulle besvaras var: Hur kan Avent hjälpa till att spara energi på bästa sätt utan att hela systemet behöver bytas ut?              

Eftersom anläggningen från 1987 är stor och det hade varit ett oerhört kostsamt projekt att byta hela anläggningen valde vi att behålla aggregatet och bytte istället styrdon så att vi från Avent kan kontrollera styrningen samt se över trender och loggar kontinuerligt. Eftersom detta handlar om en verksamhet som arbetar med förpackningar och därmed olika sorters papper är miljön väldigt känslig för temperaturskillnader och olika sorters luft. Torrare luft kan till exempel få papper att korva sig så en av åtgärderna var att vi satte ventilationsstrumpor över rören ner i fabriken som finfördelar luften. Vi har också befuktare i anläggningen för att ångbefukta luften. Våra givare och regulatorer skapar en bättre optimering av både värme och kyla. Helt anpassat för den verksamhet Smurfit Kappa bedriver. 

Genom det styraggregat vi har idag kan vi sköta både kyla, värme och ventilation på distans samt förhindra eventuella driftstopp. Vi har också minskat energikostnaderna med 20 %. 

Samarbetet är verkligen präglat av förtroende. Att medarbetarna på Smurfit Kappa alltid är fantastiskt trevliga i sitt bemötande ser vi som en bonus i vårt samarbete som gör jobbet ute hos kund ännu roligare.