Avent utför kylarbete så som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller. 

Avent är certifierat för kylarbeten. Certifieringsnummer C1089, kategori 1.