Oberoende energiexperter inventerar och skaffar sig ett helhetsperspektiv av Din fastighet. Detta innefattar Er ventilation, värme, kyla, belysning eller vad som nu kan finnas hos Er som förbrukar energi. Därefter analyseras informationen.

Analysen presenteras i en lättöverskådlig grafisk form för Er, tillsammans med ett åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen kan omfatta specifika delar eller hela fastigheten. Åtgärdsförslagen leder till bättre ekonomi, miljövinster och en bättre innemiljö.