Per 720X432
Per Wallin

VD har ordet sept-23

På Avent ”tuffar” det på trots krig, konjunkturnedgångar och en svag krona.

På projektsidan så har vi under sommaren tecknat kontrakt med Clab i Oskarshamn som vi skrivit om innan. Arbetet har påbörjats och kommer att vara igång fram till och med våren, mycket roligt och spännande. Tiden framöver kommer att handla om allt från villajobb till för oss jättestora projekt.

På kylavdelningen så håller man på att avsluta ett par stora projekt samtidigt som man står i startgroparna för att kasta sig in i nästa. Hösten och vintern ser väldigt lovande ut med många spännande projekt.

Serviceavdelningen, som faktiskt är den största avdelningen, snurrar på för fullt. Det är klart att om man, som vi har ca 550 serviceavtal med allt ifrån privatpersoner som vi hjälper med ventilationsservice en till två gånger per år till fastighetsbolag och industri där vi är dagligdags och hjälper till med ventilation, el, styr, energi, kyla och mindre montage, ja då kräver det sin personalbemanning.

Det är kanske också här som Avent skiljer sig mot konkurrenterna, vi har alltid haft fokus på service i olika former.

Något jag vill belysa denna gång är vår styrka att kunna ställa upp med en jourverksamhet. Jourgruppen gör ett fantastiskt jobb med att hjälpa våra avtalskunder dygnet runt, året om. Jag minns när ett kraftigt skyfall drabbade Kalmar för något år sedan och jag kommer in en söndagseftermiddag och möts av 20 man som hjälptes åt för att minimera skadeverkningarna. Då blir man stolt när man ser vilket engagemang det finns för att kunna hjälpa våra kunder.

Annat vi hjälper till med är ju att göra energibesparingar åt våra kunder, att gå in och analysera en fastighets energiförbrukning och komma med åtgärdsförslag. Vem är inte intresserad av att kunna spara onödig energi, dessutom utan att göra avkall på komforten.

Tja, som alla förstår så är ju grunden i allt ovan den personal som utför arbetet hands on. En personal med hög teknisk- och social kompetens samt en vilja att hjälpa till och göra skillnad, där är Avent Drift & Innemiljö.

 

//Per Wallin