vasaskolan.png
Vasaskolan ska renoveras

Vasaskolan

Avent Kyla och Projekt har fått i uppgift av Hansabygg att bygga om kök, matsal, hemkunskap och syslöjd på Vasaskolan!  Beställare är Kalmar kommun.

Ombyggnaden startar omgående och alla etapperna ska vara klara i februari 2023.