Hus Miniräknare 720X432

Värmer du upp ditt hus med el?

Från den 3 juli 2023 kan du söka bidrag för energieffektivisering vilket bland annat innebär materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump, ansluta till fjärrvärme eller luftburet värmedistributionssystem.

Vi på Avent hjälper dig gärna med ditt ventilationssystem och våra kunniga tekniker ger dig vägledning och de bästa råden för just dig och din villa.