kv-balder.png
Avent har fått det roliga uppdraget att byta ut i stort sett all ventilation i Nybros kommunhus Kv. Balder.

Kvarteret Balder, Nybro

Avent har fått det roliga uppdraget att byta ut i stort sett all ventilation i Nybros kommunhus Kv.  Balder.

Syftet med projektet som är beställt av AB Nybro Brunn är att energieffektivisera samt ge de anställda ett bra inomhusklimat.

Projektet som är ett av de större Avent har haft kommer pågå till september 2023.