kalmarsundsverket.png
Kalmarsundsverket, ett steg närmre byggstart

Kalmarsundsverket

Efter ett omfattande och gediget arbete med både omtag och sammanställning av beslutsunderlag, med flera involverade, fick vi ett viktigt besked i slutet av maj. Den 30 maj beviljade kommunfullmäktige i Kalmar investeringsbeslutet för Kalmarsundsverket. Nu siktar vi på att byggnationen kan påbörjas i augusti/september.