Hur Andas Ditt Hus 720X432
FTX

Hur andas ditt hus?

Svenskar tillbringar 90 procent av sin tid inomhus. Luften vi andas där påverkar hur vi mår och hur pigga vi känner oss. Idag är det tyvärr så att över 50 procent av alla lägenheter i Sverige inte lever upp till kraven på luftomsättning. Och det är ännu värre med småhus, där 78 procent inte skulle klara kraven. Vet du hur ditt hus andas?


Inomhus exponeras vi för en rad olika källor som påverkar vår hälsa. Bland annat partiklar från utomhusluften, föroreningar, kemikalier, ljud, radon, damm, fukt och emissioner från byggnadsmaterial och konsumtionsprodukter som färg och rengöringsmedel.
För att föra bort luft som innehåller luftföroreningar, fukt och dålig lukt behövs bra ventilation. Ventilationens uppgift är att se till att dålig luft förs bort och att frisk luft sugs in i bostaden.


Kort sagt finns det tre olika system för ventilation: självdrag, fläktstyrd frånluft eller FTX och det är stor skillnad mellan hur de här ventilationslösningarna fungerar. I ett FTX-system är luften förvärmd och har luftfilter vilket gör det möjligt att styra kvalitén på luften som kommer in.