img_5620.jpg
Tre Avent-bolag blir ett.

Fusion av Avent-bolagen

För att bli starkare och mer effektiva har de tre Avent-bolagen i Kalmar nu fusionerats och bildar ett gemensamt dotterbolag till Instalco. ”Vi ser stora synergier med fusionen”, säger Björn Helgesson, vd på Avent.

Avent har tidigare bestått av tre olika bolag på grund av den tidigare ägarstrukturen. Nu har Avent Installation AB och Avent K AB fusionerats in i Avent Drift och innemiljö AB. Därmed bildas en stark gemensam enhet inom värme, ventilation och kyla i Kalmar.

- I samband med fusionen har vi också gjort en omorganisation av hela verksamheten, allt för att effektivisera oss och bli ännu vassare. Vi får en enklare administration och framför allt får vi service och projekt på rätt plats i bolaget och vi kommer att kunna ta hand om våra uppdrag och kunder på ett ännu bättre sätt. Nu har vi rätt person på rätt plats, säger Björn Helgesson.

Installationsverksamheten som tidigare legat i de tre olika bolagen effektiviseras nu genom att ligga i ett bolag.

Avent med verksamhet i Kalmar med omnejd installerar, injusterar, energioptimerar och underhåller värme, kyl- och luftbehandlingsansläggningar, samt utför tillhörande teknisk förvaltning.

- Efter många år är det nu ett naturligt steg att genomföra fusionen av de tre bolagen. Gemensamt kommer de under ett varumärke att stå starkare på marknaden och kunna utnyttja resurserna på ett mer effektivt sätt, säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig Instalco Syd.