Vilket Ventilationssystem 720X432 (1)

Det är alltid klokt att se över sin ventilation

I sovrum och vardagsrum, där vi ofta vistas under längre tid, är det viktigt att ta in luft. 
Rum som man vistas i kortare stunder kan genomströmmas av luften från de andra rummen. 
Kök och badrum har ofta störst föroreningar så där tar vi ut luften.

Ventilationen ska se till att byta ut hälften av luften i en bostad minst varje timme. I en bostad är det extra viktigt att ventilera bort den fukt som vi människor alstrar. Där vi duschar och lagar mat behöver luften alltså bytas ut mycket oftare än så.

Vilket ventilationssystem du behöver beror på vilken byggnad det handlar om och vad den används till. Om det är en bostad, ett förråd eller en fabrik. Frisk luft ger friska människor och bra ventilation sparar energi. För att ventilationen ska fungera optimalt behöver den anpassas till byggnaden. Och det är där vi på Avent kommer in.

Viktiga funktioner är värmeåtervinning och möjligheten att styra luftflödena. Det minskar energianvändningen - och de löpande driftskostnaderna.


Det är alltid klokt att se över sin ventilation. Välkommen till oss på Avent så hjälper vi dig!