aventavtal.jpg

Avent tecknar avtal med LW Fastigheter

Instalcobolaget Avent har tecknat ett fyraårigt samarbetsavtal med LW fastigheter i Kalmar angående ventilation, jour, yttre skötsel och lokalvård.

-Vi är stolta och glada över att få chansen till ett nära samarbete med ett av Kalmars mest expansiva fastighetsbolag. Avtalet går helt i linje med vårt arbete där vi brinner för långsiktiga och nära relationer med våra samarbetspartners och kunder. Samarbetsavtalen är basen i vår verksamhet vilket ger oss en grund och stabilitet som bygger affärer säger Björn Helgesson VD, Avent Drift och Innemiljö.

LW Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter, bostäder och lokaler för affärer, lager och industri om cirka 150 000 kvadratmeter i Kalmar. Bolaget deltar också aktivt i Kalmars stadsutveckling genom nyproduktion.

Inom avtalet kommer Avent att samarbeta med Mark och Fastighetsservice i Kalmar för utförande av yttre skötsel och lokalvård.

-Vi tackar LW Fastigheter för förtroendet att gemensamt fortsätta att utveckla Kalmars fastighetsbestånd, säger Björn Helgesson.

Avent-bolagen i Kalmar som är verksamma inom värme, ventilation och kyla består av Avent Drift och Innemiljö AB, Avent Installation AB och Avent K A. Avent installerar, injusterar, energioptimerar och underhåller värme, kyl- och luftbehandlingsansläggningar, samt utför tillhörande teknisk förvaltning. Bolaget utför både entreprenader och serviceuppdrag