2.jpg
Avent installerar när Länssjukhuset i Kalmar bygger ut.

Avent i logistiskt utmaning

Instalcobolaget Avent genomför just nu ett projekt där de ansvarar för installation av all ventilation och kyla i den nya psykiatriavdelningen som byggs vid Länssjukhuset i Kalmar. Projektet är ett av Sveriges större byggprojekt just nu och omfattar 25 000 kvadratmeter.

I och med storleken och omfattningen av projektet är det speciella logistiska omständigheter som gör det speciellt. Byggnaden är indelad i 26 olika zoner och endast en yrkeskategori åt gången får arbeta i en zon. Avent går in tre gånger i varje zon.

- Vi har kunnat färdigställa den första delen i fyra zoner och det är enligt schemat. Efter att byggarna har varit på plats och satt gips i en zon tar vi över och hänger våra kanaler, sätter spjäll och isolerar. Efter oss kommer nästa gäng in som till exempel sätter sprinklers i taket. Det har fungerat väldigt bra och det finns mycket tid att tjäna genom det arbetssättet, säger Jonas Mäki, VD Avent Installation (numera ingående i Avent Drift & Innemiljö) till BevegoNytt.

Syftet med arbetsgången är att hålla uppe farten i projektet och man ligger sedan starten 2018 i fas.

Den nya psykiatriavdelningen byggs vid samma genomfart som ambulansmottagningen vil-ket gör det svårt att stänga av vägen för leveransmottagning. Lösningen har blivit att alltid använda sig av samma åkeri och chaufför vilket gör leveranser snabba och smidiga.

Projektet startade 2018 där Region Kalmar län är beställare, PEAB är totalentreprenör och Avent en av partneringentreprenörerna.

Projektet beräknas vara klart i december 2021.