Leverantörsinformation

Nedan finner du information för dig som är leverantör till Avent.

Avent K AB och Avent Installation AB fusioneras in i Avent Drift & Innemiljö AB, vilket innebär att bolagen upphör den 31 december 2020.

Bolagens verksamhet med organisationsnummer 556886-5074 samt 556168-3870 kommer den 31 december att gå samman med Avent Drift & Innemiljö AB,
556567-9072 via fusion genom absorption.

Avent använder fakturatolkning via skanningscentral. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som vi kan ta emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras.

Fakturan måste innehålla:

  • Vår referens – Namnet på vår beställare
  • Märkning – Vårt projektnummer, alltid 2 bokstäver följt av siffror eller den anställdes märkning 2-3 bokstäver
  • Korrekt moms – bolaget omfattas av ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster”. 

Med tanke på miljön tar vi helst emot faktura som pdf-fil per e-post eller som e-faktura. Notera att det endast får vara en faktura per PDF. Givetvis går det bra med flersidiga fakturor. Faktura och ev. bilagor måste bifogas i en och samma PDF. Mailet får inte innehålla signatur (bild), då stoppas mailet.

Det går även bra att skicka e-fakturor i format Svefaktura, VAN-leverantör Crediflow.

Fakturaadress

Följande fakturaadress gäller:
OBSERVERA: gäller ENDAST FAKTUROR, övrig korrespondens ska ske till besöksadresserna eller via mail till ekonomi@avent.se.

Avent Drift & Innemiljö, org.nr 556567-9072

Kund-id FRX6448
FE 301
105 69 STOCKHOLM

inbox.lev.493947@arkivplats.se

 

Besöksadresser
Huvudkontor
Flottiljvägen 2
392 41 KALMAR

Filialer
Herkulesgatan 10
382 45 NYBRO

Väderumsvägen 6b
572 36  OSKARSHAMN

Läs mer på kontakta oss.