Just nu! Vi söker kyltekniker/ventilationsmontörer Klicka Här för att läsa mer!

Bostadsventilation

 

Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system)

I ett FTX-system placeras friskluftsventilerna i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i bad, toalett och tvättstuga. I det här systemet tas värmen i den förbrukade ventilations-luften till vara, värme som annars skulle gå till spillo.

Den uppvärmda inomhusluften passerar en värmeväxlare och används till att värma upp den kalla inkommande uteluften. På detta sätt sparas energi samtidigt som man får ett bättre inomhusklimat. Det är alltså möjligt att kontrollera både luftkvaliteten och den luftmängd som tillförs bostaden. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort damm och pollen som finns i uteluften.

 

Frånluftssystem ( F-system)

F-system tar oftast in friskluft genom spaltventiler i fönsterkarmarna. Den förbrukade luften sugs ut från kök, badrum och övriga våtutrymmen. Dessa utsugspunkter knyts samman i ett kanalsystem och en frånluftsfläkt ser till att evakuera luften.

Nackdelen är att kall luft tas in obehandlad, vilket medför högre värmekostnader jämfört med ett FTX-system. Dessutom kan man få kallras vilket gör att man ofta stänger frisklufts-ventilerna, för att sedan aldrig mer öppna dem. Detta resulterar i att ventilationen upphör att fungera. Friskuften är inte heller filtrerad när den kommer in i bostaden.

Kolla in våra andra tjänsteområden.