Just nu! Vi söker kyltekniker/ventilationsmontörer Klicka Här för att läsa mer!

Företagstjänster

 

Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såväl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommun, fastighetsägare, villaägare, restauranger, butiker, hotell och industrier. Vi upprättar även energibalansberäkningar för att beräkna att byggnader uppfyller rådande krav i BBR. (Boverkets byggregler)

 

Välkommen att kontakta oss!

Service & Jour

Vi är övertygade om att Ni som fastighetsägare och nyttjare förstår vikten av att en anläggning sköts och används på rätt sätt, dessutom är det bra för Er ekonomi…

Läs mer

Installation

Avent projekterar, konstruerar och installerar ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter, nyproduktioner såväl som ombyggnation. Vi förverkligar beställarens idéer om kostandseffektiva tekniska lösningar med ett långsiktigt…

Läs mer

Teknisk förvaltning

Vi utför total teknisk förvaltning av din fastighet . Vi tar hand om ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

Läs mer

Kyla

Avent utför kylarbete såsom installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller. Avent Kyl Comfort AB är certifierat för kylarbeten. certifieringsnummer C1089, kategori 1. Avent Kyl Comfort är anslutna till den…

Läs mer

Energi

Oberoende energiexperter inventerar och skaffar sig ett helhetsperspektiv av Din fastighet. Detta innefattar Er ventilation, värme, kyla, belysning eller vad som nu kan finnas hos Er som förbrukar…

Läs mer

Service & Jour

Vi är övertygade om att Ni som fastighetsägare och nyttjare förstår vikten av att en anläggning sköts och används på rätt sätt, dessutom är det bra för Er ekonomi…

Läs mer

Kyla

Avent utför kylarbete såsom installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller. Avent Kyl Comfort AB är certifierat för kylarbeten. certifieringsnummer C1089, kategori 1. Avent Kyl Comfort är anslutna till den…

Läs mer

Installation

Avent projekterar, konstruerar och installerar ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter, nyproduktioner såväl som ombyggnation. Vi förverkligar beställarens idéer om kostandseffektiva tekniska lösningar med ett långsiktigt…

Läs mer

Energi

Oberoende energiexperter inventerar och skaffar sig ett helhetsperspektiv av Din fastighet. Detta innefattar Er ventilation, värme, kyla, belysning eller vad som nu kan finnas hos Er som förbrukar…

Läs mer

Teknisk förvaltning

Vi utför total teknisk förvaltning av din fastighet . Vi tar hand om ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

Läs mer