23 november 2018

Revision av Ledningssystemet.

Allt lika kul att få det bekräftat att Avent arbetar i rätt riktning med kvalité, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande.

Tack för bra diskussioner och stort engagemang hos alla medarbetare!